Υπηρεσίες

Γιατί οι
υπηρεσίες μας
είναι σημαντικές

Οι υπηρεσίες μας αφορούν
τον αγροδιατροφικό τομέα
και είναι ειδικά
σχεδιασμένες για:
α. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
β. Επαγγελματίες αγρότες
γ. Δημόσιους οργανισμούς

Οι Υπηρεσίες μας
#DigiAgriFood

Οι κύριοι τομείς των υπηρεσιών είναι:
Δοκιμή πριν την επένδυση Ο κόμβος #DigiAgriFood θα παρέχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών και τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις εταιρείες στη δοκιμή νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.
Δεξιότητες & εκπαίδευση Οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση, επιτρέπουν τη σίγουρη, δημιουργική και ορθή χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων.
Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων Ο κόμβος προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδυτικών ευκαιριών τόσο για νεοφυείς όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
Οικοσύστημα καινοτομίας & δικτύωση Πρόσβαση και δικτύωση δικαιούχων στη συνεργασία με άλλα EDIH, τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Ο κόμβος #DigiAgriFood θα παρέχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών και τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις εταιρείες στη δοκιμή νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.
Οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση, επιτρέπουν τη σίγουρη, δημιουργική και ορθή χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων
Ο κόμβος προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδυτικών ευκαιριών τόσο για νεοφυείς όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
Πρόσβαση και δικτύωση δικαιούχων στη συνεργασία με άλλα EDIH, τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Υπηρεσίες προς τελικούς χρήστες

 • Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης βασισμένα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη για τον εντοπισμό ασθενειών
 • Τεχνητή Νοημοσύνη για την πρόβλεψη παραμέτρων της καλλιέργειας
 • Ρομποτικά συστήματα παρακολούθησης και αναφορών (καλλιέργειας, εδάφους κλπ.) / UGV, UAV
 • Ανάλυση δεδομένων γεωργικής παραγωγής
 • Συστήματα Ιχνηλασιμότητας βασισμένα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Συνεργατικές εφαρμογές ανθρώπου-ρομπότ
 • Συνεργατικές εφαρμογές ρομπότ-ρομπότ
 • Ψηφιακά δίδυμα (digital twins) για γεωργικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες και διεργασίες
 • Λύσεις Πρόβλεψης Συντήρησης για τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Τομέα
 • Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, της υγείας και της ευημερίας του ζωικού κεφαλαίου
 • Κυκλικότητα αγροτικών προϊόντων
 • Διαχείριση αγροτο-βιομηχανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
 • Μοντέλο παραγωγής ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων
 • Τεχνική και οικονομική ανάλυση για ανάκτηση πόρων (κυκλική οικονομία)
 • Υπηρεσίες Βιομηχανίας 4.0 - ψηφιοποίηση βιομηχανικής παραγωγής
 • Υπηρεσίες Αποθήκευσης 4.0
 • Συστήματα ανάλυσης κινδύνου - σενάρια ατυχημάτων
 • Επανασχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης παραγωγής
 • Αναβάθμιση και ανάπτυξη έξυπνων δικτύων ενέργειας
 • Έλεγχος διεργασιών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων
 • Ενεργειακή απόδοση και ανάκτηση στον τομέα του νερού και των λυμάτων
 • Τηλεχειρισμός και βελτιστοποίηση επεξεργασίας λυμάτων
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και έλεγχος περιβάλλοντος/κλίματος θερμοκηπίου
 • Ενημερωμένη λήψη αποφάσεων μέσω της ψηφιακής χρηματοδότησης
 • Αλληλουχία και ανάλυση μικροβιώματος
 • Δημιουργία μοριακού προφίλ
 • Αλληλουχία και ανάλυση ολόκληρου του μικρού γονιδιώματος
 • Σχεδιασμός, ανάλυση DNA και μοριακή ταυτοποίηση ειδών/ποικιλιών στη γεωργική παραγωγή
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση/εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης και ωριμότητας των καρπών
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης σε σιλό
 • Ιχνηλασιμότητα τροφών
 • Ιχνηλασιμότητα γάλακτος
 • Σύστημα ιχνηλασιμότητας βασισμένο σε blockchain για τα αγροδιατροφικά προϊόντα
 • Μετρήσεις του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία
 • Πρόσβαση στα κοινά ψηφιακά εργαλεία
Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης
 • Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης βασισμένα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη για τον εντοπισμό ασθενειών
 • Τεχνητή Νοημοσύνη για την πρόβλεψη παραμέτρων της καλλιέργειας
 • Ρομποτικά συστήματα παρακολούθησης και αναφορών (καλλιέργειας, εδάφους κλπ.) / UGV, UAV
 • Ανάλυση δεδομένων γεωργικής παραγωγής
 • Συστήματα Ιχνηλασιμότητας βασισμένα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Συνεργατικές εφαρμογές ανθρώπου-ρομπότ
 • Συνεργατικές εφαρμογές ρομπότ-ρομπότ
 • Ψηφιακά δίδυμα (digital twins) για γεωργικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες και διεργασίες
 • Λύσεις Πρόβλεψης Συντήρησης για τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Τομέα
 • Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, της υγείας και της ευημερίας του ζωικού κεφαλαίου
 • Κυκλικότητα αγροτικών προϊόντων
 • Διαχείριση αγροτο-βιομηχανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
 • Μοντέλο παραγωγής ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων
 • Τεχνική και οικονομική ανάλυση για ανάκτηση πόρων (κυκλική οικονομία)
 • Υπηρεσίες Βιομηχανίας 4.0 - ψηφιοποίηση βιομηχανικής παραγωγής
 • Υπηρεσίες Αποθήκευσης 4.0
 • Συστήματα ανάλυσης κινδύνου - σενάρια ατυχημάτων
 • Επανασχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης παραγωγής
 • Αναβάθμιση και ανάπτυξη έξυπνων δικτύων ενέργειας
 • Έλεγχος διεργασιών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων
 • Ενεργειακή απόδοση και ανάκτηση στον τομέα του νερού και των λυμάτων
 • Τηλεχειρισμός και βελτιστοποίηση επεξεργασίας λυμάτων
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και έλεγχος περιβάλλοντος/κλίματος θερμοκηπίου
 • Ενημερωμένη λήψη αποφάσεων μέσω της ψηφιακής χρηματοδότησης
 • Αλληλουχία και ανάλυση μικροβιώματος
 • Δημιουργία μοριακού προφίλ
 • Αλληλουχία και ανάλυση ολόκληρου του μικρού γονιδιώματος
 • Σχεδιασμός, ανάλυση DNA και μοριακή ταυτοποίηση ειδών/ποικιλιών στη γεωργική παραγωγή
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση/εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης και ωριμότητας των καρπών
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης σε σιλό
 • Ιχνηλασιμότητα τροφών
 • Ιχνηλασιμότητα γάλακτος
 • Σύστημα ιχνηλασιμότητας βασισμένο σε blockchain για τα αγροδιατροφικά προϊόντα
 • Μετρήσεις του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία
 • Πρόσβαση στα κοινά ψηφιακά εργαλεία
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διαλειτουργικότητα
Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες
Η τεχνολογία μας δίνει δύναμη, αλλά δεν μας λέει και δεν μπορεί να μας πει πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη.