Ανάλυση μικροβιώματος διάφορων τύπων δειγμάτων

Ανάλυση μικροβιώματος διάφορων τύπων δειγμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ανάλυση μικροβιώματος, η αναγνώριση του μικροβιακού πληθυσμού που υπάρχει σε ένα δείγμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Στον αγροτικό τομέα, η ανάλυση του μικροβιώματος του εδάφους, των καλλιεργειών ή των ζώων μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών. Οι παραγωγοί μπορούν να αναγνωρίσουν μικροβιακούς δείκτες που σχετίζονται με την υγεία των φυτών ή των ζώων, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση και τον έλεγχο των ασθενειών. Επιπλέον, η ανάλυση μικροβιώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και τον εντοπισμό πιθανών ρύπων σε προϊόντα, για την παρακολούθηση της συνοχής από παρτίδα σε παρτίδα στην κατασκευή, για τον εντοπισμό μικροοργανισμών που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλοίωση. Οι παραγωγοί μπορούν να προσαρμόσουν τις συνθήκες, όπως τη θερμοκρασία, το pH ή τους χρόνους ζύμωσης, για να ευνοήσουν τις επιθυμητές μικροβιακές κοινότητες και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής, να αξιολογήσουν τις αγρονομικές πρακτικές (άρδευση), την κατάσταση υγιεινής (υπηρεσίες εστίασης) κ.λπ. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  • Διαφοροποίηση στην αγορά: Η επισήμανση της ανάλυσης μικροβιώματος ως μέρος των διαδικασιών/πρακτικών μέτρων ποιοτικού ελέγχου μπορεί να διαφοροποιήσει τα προϊόντα στην αγορά και μπορεί να προσελκύσει συνειδητοποιημένους καταναλωτές που αναζητούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπεύθυνης παραγωγής.
  • Υψηλή ευαισθησία: Η προσέγγισή μας χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία στον εντοπισμό ακόμη και σπάνιων μικροοργανισμών εντός της μικροβιακής κοινότητας.
  • Αμερόληπτη ανίχνευση: Σε αντίθεση με το τυπικό μικροβιολογικό μικροβίωμα, οι υπηρεσίες μας εντοπίζουν όλους τους μικροοργανισμούς στο δείγμα (τουλάχιστον σε επίπεδο γένους) παρέχοντας μία ενδελεχή αξιολόγησή του.
  • Διασφάλιση ποιότητας: Η ανάλυση μικροβιώματος επιτρέπει στους παραγωγούς να διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνέπεια των προϊόντων τους. Η παρακολούθηση της παρουσίας ανεπιθύμητων μικροοργανισμών βοηθά στη διατήρηση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager