Σχετικά με μας

Σχετικά με μας

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ και το δημόσιο τομέα.

Εξειδικεύεται στις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων, της Υψηλής Υπολογιστικής Απόδοσης, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Διαλειτουργικότητας και συνεισφέρει άμεσα στις αποστολές και τους στόχους του Προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027"
Αποστολή O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της Αγροδιατροφής με άμεσα οφέλη για πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.
Όραμα O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood θα ενδυναμώσει και θα μεγιστοποιήσει το υπάρχον οικοσύστημα καινοτομίας ψηφιακής ωριμότητας και ικανότητας, ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε ανατρεπτικές τεχνολογίες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μέσω συνεργασιών με άλλους κόμβους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία αποτελεσματικών Διαύλων.
Αποστολή
O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της Αγροδιατροφής με άμεσα οφέλη για πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.
Όραμα
O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood θα ενδυναμώσει και θα μεγιστοποιήσει το υπάρχον οικοσύστημα καινοτομίας ψηφιακής ωριμότητας και ικανότητας, ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε ανατρεπτικές τεχνολογίες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μέσω συνεργασιών με άλλους κόμβους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία αποτελεσματικών Διαύλων.

Οι στόχοι του κόμβου
#DigiAgriFood

Δικτύωση & Συνεργασία

O κόμβος #DigiAgriFood θα συμμετέχει ενεργά στο αρχικό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) και θα λάβει σημαντική υποστήριξη μέσω της συμμετοχής του στον Επιταχυντή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTA). Για το σκοπό αυτό, θα δραστηριοποιηθεί πλήρως στη δικτύωση με άλλους κόμβους και clusters, θα μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις, θα φέρνει τις εταιρείες σε επαφή μεταξύ τους μέσω της αλυσίδας αξίας αγροδιατροφής και θα διευκολύνει τις συνέργειες με καινοτόμους και πρώιμους χρήστες.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου

Ο κόμβος στοχεύει να είναι λειτουργικός από τον πρώτο μήνα και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού διαμετρήματος, κάθε απαραίτητης υποδομής και εξοπλισμού, που θα καλύπτουν τις ανάγκες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό & την πράσινη μετάβαση των τοπικών αγροτών και των ενώσεων τους, των ΜΜΕ και των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Υπηρεσίες μιας στάσης

Ο κόμβος θα λειτουργεί ως one-stop-shop για τους ενδιαφερόμενους στην αλυσίδα αξίας Αγροδιατροφής προκειμένου να επιταχύνει την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της ψηφιακής και πράσινης καινοτομίας.

Ψηφιακές Δεξιότητες

Το #DigiAgriFood EDIH θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής και θα διαχέει ευρέως τη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των διαφορετικών ειδικών στόχων του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες και η Επιτάχυνση της βέλτιστης χρήσης των τεχνολογιών.

Επέκταση οικοσυστήματος

Ο #DigiAgriFood, μέσω των μελών του εταιρικού σχήματος και των τοπικών παραγόντων - συνεργατών, έχει στόχο να επεκτείνει το οικοσύστημα των ενδιαφερόμενων μερών και να παρέχει αδιάλειπτες υπηρεσίες μέσω δομημένης συνεργασίας με τα δίκτυα Enterprise Europe Network και Startup Europe.

Ευρωπαϊκό interface

Ο #DigiAgriFood θα λειτουργήσει ως διεπαφή που θα διευκολύνει την υιοθέτηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων τομεακών πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., όπως η υιοθέτηση της AI από ΜΜΕ και δημόσιους φορείς.

Ψηφιακή & Πράσινη μεταμόρφωση

O #DigiAgriFood έχει όραμα να μεταμορφώσει ψηφιακά τον Αγροδιατροφικό τομέα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και να ενισχύσει την πράσινη μετάβαση του κλάδου.

Ανάπτυξη & Σύγκλιση

Ο #DigiAgriFood θα λειτουργεί με στόχο την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) στο εταιρικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται διαπεριφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση μεταξύ των εταίρων.

O κόμβος #DigiAgriFood θα συμμετέχει ενεργά στο αρχικό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) και θα λάβει σημαντική υποστήριξη μέσω της συμμετοχής του στον Επιταχυντή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTA). Για το σκοπό αυτό, θα δραστηριοποιηθεί πλήρως στη δικτύωση με άλλους κόμβους και clusters, θα μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις, θα φέρνει τις εταιρείες σε επαφή μεταξύ τους μέσω της αλυσίδας αξίας αγροδιατροφής και θα διευκολύνει τις συνέργειες με καινοτόμους και πρώιμους χρήστες.

Ο κόμβος στοχεύει να είναι λειτουργικός από τον πρώτο μήνα και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού διαμετρήματος, κάθε απαραίτητης υποδομής και εξοπλισμού, που θα καλύπτουν τις ανάγκες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό & την πράσινη μετάβαση των τοπικών αγροτών και των ενώσεων τους, των ΜΜΕ και των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Ο κόμβος θα λειτουργεί ως one-stop-shop για τους ενδιαφερόμενους στην αλυσίδα αξίας Αγροδιατροφής προκειμένου να επιταχύνει την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της ψηφιακής και πράσινης καινοτομίας.

Το #DigiAgriFood EDIH θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής και θα διαχέει ευρέως τη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των διαφορετικών ειδικών στόχων του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες και η Επιτάχυνση της βέλτιστης χρήσης των τεχνολογιών.

Ο #DigiAgriFood, μέσω των μελών του εταιρικού σχήματος και των τοπικών παραγόντων - συνεργατών, έχει στόχο να επεκτείνει το οικοσύστημα των ενδιαφερόμενων μερών και να παρέχει αδιάλειπτες υπηρεσίες μέσω δομημένης συνεργασίας με τα δίκτυα Enterprise Europe Network και Startup Europe.

Ο #DigiAgriFood θα λειτουργήσει ως διεπαφή που θα διευκολύνει την υιοθέτηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων τομεακών πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., όπως η υιοθέτηση της AI από ΜΜΕ και δημόσιους φορείς.

O #DigiAgriFood έχει όραμα να μεταμορφώσει ψηφιακά τον Αγροδιατροφικό τομέα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και να ενισχύσει την πράσινη μετάβαση του κλάδου.

Ο #DigiAgriFood θα λειτουργεί με στόχο την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) στο εταιρικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται διαπεριφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση μεταξύ των εταίρων.

Το Οικοσύστημα του
#DigiAgriFood

Επιλέξτε χώρα
Τύπος EDIH
Υπηρεσίες
Τεχνολογίες
Τομείς
Γνωρίστε τους εταίρους του
#DigiAgriFood

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας #DigiAgriFood συνδυάζει τη δύναμη 6 διαφορετικών μελών, καθένα από τα οποία συνεισφέρει την ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη και παρουσία του, σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη ομάδα εργασίας. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από έναν φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - ΠΑΜΘ), δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ΔΠΘ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΠΘ), ένα φορέα έρευνας και τεχνολογίας (Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας-Ελλάδα, Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας IBO-ΕΚΕΤΑ), έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Κολέγιο Περρωτής) και μια εταιρεία που συντονίζει ένα cluster καινοτομίας και τεχνολογίας (ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης).

Επιπλέον, οι εταίροι του κόμβου έχουν εκτεταμένη εμπειρία και υπόβαθρο στην εφαρμογή των στρατηγικών του #DigiAgriFood. Επιλέχθηκε ένα σχετικά μικρό σχήμα εταίρων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή, η ευελιξία και η σωστή εκτέλεση του έργου. Όλοι οι άλλοι σημαντικοί φορείς που ανήκουν στα περιφερειακά οικοσυστήματα της επιλεγμένης γεωγραφικής περιοχής έχουν ήδη ενημερωθεί για τους στόχους και τις ενέργειες του έργου και θα συμμετάσχουν ως απαραίτητοι δορυφόροι, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές. Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουν ήδη διασφαλιστεί δεκάδες Σύμφωνα Στήριξης.

dimokritio
peros
panepistimio-thessalias
ibo
ena
periferia
Γνωρίστε την ομάδα του #DigiAgriFood
Μιχαλοπούλου

Μιχαλοπούλου Μαρία

Project Coordinator

michal@phyed.duth.gr

Αμαραντίδης

Αμαραντίδης Ιωάννης

Project Manager

iamarant@affil.duth.gr

Βογλίτσης

Βογλίτσης Διονύσης

PhD Technical Lead

dvoglits@ee.duth.gr

Κάλφα

Κάλφα Αικατερίνη

Secretariat Project Manager

akalfa@affil.duth.gr

Μπαρδακίδης

Μπαρδακίδης Δημήτρης

Quality & Risk Manager

bardakidis@enateam.gr

H γεωργία δε δίνει μόνο πλούτη σε ένα έθνος, αλλά του παρέχει τα μόνα πλούτη που πραγματικά μπορεί να θεωρεί δικά του.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  Η τοποθεσία μας
  Βασιλίσσης Σοφίας 12, Ξάνθη, Ελλάδα
  Κτίριο 2, 1ος όροφος

  Τηλέφωνο
  +2541079448

  E-mail
  info@digiagrifood.gr

  Disclaimer: Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


  Disclaimer: Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.