Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας & Αγροτεχνολογίας

Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας & Αγροτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας (iBO) είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας – Ελλάδας (ΕΚΕΤΑ), μια νομική οντότητα που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

THE
TRUSTWO
RTHY
PART
NER

Το iBO επικεντρώνεται στον επιστημονικό τομέα της αγροτεχνολογίας και του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου της μηχανικής βιοσυστημάτων υπό την ολοκλήρωση πολυτομικών και διατμηματικών εξειδικεύσεων και ερευνητικών μονάδων. Ταυτόχρονα, οι προτεραιότητες της έρευνας του iBO περιλαμβάνουν τη λογική διαχείριση του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων βιοπαραγωγής, καθώς και την βελτιστοποίηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες, με στόχο την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Το Ινστιτούτο iBO έχει εκτεταμένη εμπειρία συμμετοχής και συντονισμού πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από εθνικούς πόρους, με το 90% σχεδόν του χαρτοφυλακίου του τα τελευταία τέσσερα χρόνια να σχετίζεται με την τεχνολογία στη γεωργία.

Η συμμετοχή του iBO στο DigiAgriFood προσφέρει στο Ινστιτούτο ένα δυναμικό περιβάλλον για συνεργασία, μάθηση, δικτύωση και πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους, τα οποία συμβάλλουν στην επιτυχία και προαγωγή των πρωτοβουλιών ψηφιακής καινοτομίας. Το Ινστιτούτο θα προσφέρει την ευκαιρία στους ωφελούμενους του κόμβου για την δοκιμή και εφαρμογή μιας πληθώρας υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα.

Επικοινωνία Ιστοσελίδα: ibo.certh.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 24210 96740 (Βόλος) , 2310 498100 (Θεσσαλονίκη)
E: -
Διεύθυνση:
Institute for Bio-Economy and Agri-Technology (iBO)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Τ.Κ. 38333 (Βόλος)
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, Θέρμη, Τ.Κ. 57001 (Θεσσαλονίκη)
 
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Αριστοτέλης Ταγαράκης: a.tagarakis@certh.gr
 
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα: ibo.certh.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 24210 96740 (Βόλος) , 2310 498100 (Θεσσαλονίκη)
E: -
Διεύθυνση:
Institute for Bio-Economy and Agri-Technology (iBO)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Τ.Κ. 38333 (Βόλος)
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, Θέρμη, Τ.Κ. 57001 (Θεσσαλονίκη)
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Αριστοτέλης Ταγαράκης: a.tagarakis@certh.gr