Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο κατατάσσεται στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης Shanghai Ranking of World Universities, 2019. Αποστολή του είναι η προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 36.000 προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 800+ μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 400+ μέλη διοικητικού προσωπικού.

THE
TRUST
WORTHY
PARTNER

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στην εφαρμοσμένη έρευνα μέσα από πολλαπλές δράσεις και επιστημονικά έργα, με σκοπό την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, με έμφαση στους πολυτεχνικούς, αγροδιατροφικούς, βιοιατρικούς, κοινωνικο-ανθρωπιστικούς τομείς κ.ά.

Στόχος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από το έργο #DigiAgriFood είναι η στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας και η βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των φορέων της αγροδιατροφής, με τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών και εκτροφών, την καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων, τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, τη μεγιστοποίηση του εισοδήματος των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Στόχος, ακόμη, είναι η προαγωγή κοινωνικά ωφέλιμης γνώσης, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και τέλος, η διασύνδεση των φοιτητών με τους παραγωγικούς φορείς για τη βελτίωση της απορρόφησης του πνευματικού κεφαλαίου της χώρας. Τα παραπάνω υποστηρίζονται από την πάγια στρατηγική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μοχλών ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στην προσέλκυση ταλέντου και νέων ερευνητών και ερευνητριών και στην ανάδυση σταθερών θυλάκων καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Επικοινωνία Ιστοσελίδα: uth.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 24210 74400
E: info@uth.gr
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων,
38221, Βόλος
 
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Στέλιος Βασιλόπουλος, s.vasilopoulos@gmail.com
 
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα: uth.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 24210 74400
E: info@uth.gr
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων,
38221, Βόλος
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Στέλιος Βασιλόπουλος, s.vasilopoulos@gmail.com