Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε το 1973 και σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Είναι  αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη με εγκαταστάσεις στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.  Με 8 Σχολές, 20 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000  και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

THE
TRUSTWO
RTHY
COORDIN
ATOR

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Δ.Π.Θ. συνεχίζει να στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία, ενώ χτίζεται πάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Το στίγμα του Δ.Π.Θ. σήμερα δίνεται με τα καινοτόμα μεταπτυχιακά του προγράμματα διεθνούς εμβέλειας, αλλά και με πρωτοβουλίες που του επιτρέπουν να υπερβεί την σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Το Δ.Π.Θ. φροντίζει να ενισχύει το ερευνητικό προφίλ με συνεργασίες και έργα που συνεχίζουν να το καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Ελλάδος.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο και συντονιστή του #DigiAgriFood. Στοχεύει, μέσω της συμμετοχής του στο έργο, στην ενίσχυση της διαδικασίας μεταφοράς δεξιοτήτων, γνώσεων, τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό πιθανών χρηστών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και στην έμπρακτη υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η ομάδα έργου του Δ.Π.Θ. για το #DigiAgriFood καταρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών, όπως Γεωπόνους, Δασολόγους – Περιβαλλοντολόγους και Μηχανικούς Περιβάλλοντος και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Υπολογιστών.

Επικοινωνία Ιστοσελίδα: duth.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 25310 39000
Γραφείο Πρωτοκόλλου: 25310 39010 & 11 & 13
E: protocol@duth.gr
Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη,
69100 Κομοτηνή
 
Εκπρόσωποι #DigiAgriFood:
Κατερίνα Κάλφα, akalfa@affil.duth.gr
Γιάννης Αμαραντίδης, iamarant@affil.duth.gr
 
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα: duth.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 25310 39000
Γραφείο Πρωτοκόλλου: 25310 39010 & 11 & 13
E: protocol@duth.gr
Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη,
69100 Κομοτηνή
Εκπρόσωποι #DigiAgriFood:
Κατερίνα Κάλφα, akalfa@affil.duth.gr
Γιάννης Αμαραντίδης, iamarant@affil.duth.gr