Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) – “Η αρμόδια για τις αποφάσεις και Αρχή Χρηματοδότησης” αποτελεί το υψηλότερο διοικητικό και ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της τοπικής κυβέρνησης. Η ΠΑΜΘ είναι το πλέον αρμόδιο όργανο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Ο κύριος πυλώνας της RIS3 είναι η ψηφιακή καινοτομία του τομέα τροφίμων και γεωργίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια στον τομέα και η σύνδεσή του με το Περιφερειακό Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Δίκτυο. Επιπλέον, με τις δυνατότητές της, μπορεί να συνεισφέρει σε διάφορα στάδια της λειτουργίας του κόμβου #DigiAgriFood, στον οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Συγκεκριμένα, στο στάδιο του προδιαγραφικού ελέγχου, η ΠΑΜΘ θα ενεργοποιηθεί για να υποστηρίξει σε δράσεις ενημέρωσης παρέχοντας όλους τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους και εγκαταστάσεις που διαθέτει. Όσον αφορά την υποστήριξη στην ασφάλιση επενδύσεων, είναι το αρμόδιο όργανο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις στην ασφάλιση επενδύσεων, καθώς ετοιμάζει, δημοσιεύει και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της περιοχής σε σχέση με αναπτυξιακά έργα.

THE
TRUSTWO
RTHY
PART
NER

Τέλος, έχει καθοριστική συμβολή στον δικτυακό συντονισμό με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς/παράγοντες στην περιοχή, όπως βιομηχανία, ακαδημίες, σύλλογοι, ΜΜΕ, εμπορικοί σύλλογοι κ.ά. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως εταίρος προς τα κοινοτικά όργανα και η συμμετοχή της σε πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις καθιστούν την ΠΑΜΘ τον ιδανικό εταίρο για τον δικτυακό συντονισμό και τον εντοπισμό σχετικών εταίρων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εταιρική σχέση είναι πολύτιμη και πλήρως εξυπηρετεί τους στόχους του κόμβου.

Επικοινωνία Ιστοσελίδα: pamth.gov.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: -
E: periferiarxis@pamth.gov.gr
Διεύθυνση:
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Γ. Κακουλίδη 1,
69132 Κομοτηνή
 
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Άρτεμης Τσολάκη, atsolaki@pamth.gov.gr
 
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα: pamth.gov.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: -
E: periferiarxis@pamth.gov.gr
Διεύθυνση:
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Γ. Κακουλίδη 1,
69132 Κομοτηνή
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Άρτεμης Τσολάκη, atsolaki@pamth.gov.gr