Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Κολλέγιο Περρωτής

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Κολλέγιο Περρωτής

Ιδρυμένη πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προσφέρει στην κοινωνία παρέχοντας γενική τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση βασισμένη στις σπουδές του Περιβάλλοντος, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γεωργίας και των Βιοεπιστημών για νέους και ενήλικες. Στις υπηρεσίες της συμπεριλαμβάνονται επίσης η συμβουλευτική, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της καινοτομίας, καθώς και υπηρεσίες δειγματοληψίας αγροκτημάτων και εφαρμοσμένη έρευνα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση και ο συνολικός πρακτικός ρόλος της Σχολής επιτυγχάνονται μέσω της λειτουργίας των δύο αγροκτημάτων επίδειξης με έκταση 145 στρεμμάτων το καθένα, τα οποία θεωρούνται “το ζωντανό εργαστήριό της”. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνδυάζει τη μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα των γεωργοτροφικών επιστημών, μεταφέροντας γνώσεις και δεξιότητες σε νέους επιστήμονες και αγρότες, με την πολύτιμη εμπειρία της ίδιας ως ένας καινοτόμος αγρότης.

THE
TRUSTWO
RTHY
PART
NER

Η Σχολή έχει μακρά εμπειρία στη συνεργασία με αγρότες σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα για τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής γύρω από την υιοθέτηση υψηλής τεχνολογίας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της, συνεργάζεται με τοπικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και με φορείς κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας/εφοδιαστικής αλυσίδας του τομέα τροφίμων και γεωργίας. Δρώντας ως διευκολυντής καινοτομίας και έχοντας ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία έργα που ενσωμάτωσαν υψηλή τεχνολογία στην καθημερινή ρουτίνα των γεωργών, στοχεύει πλέον στη δημιουργία πρόσθετης αξίας σε όλα τα βήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με κύρια εστίαση τους παραγωγούς. Συνδέει τις παραπάνω επιστήμες με την πραγματική οικονομία και, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς, προσπαθεί να προωθήσει και να υποστηρίξει στοχευμένες δράσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο εργασίας του Έλληνα αγρότη και θα τον φέρουν πιο κοντά στην επόμενη γεωργική επανάσταση, τη Γεωργία 4.0.

Το Κολέγιο Περρωτής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στον τομέα τροφίμων και γεωργίας, με αποστολή να εκπαιδεύσει τους νέους και τους ενήλικες ώστε να γίνουν επαγγελματίες εξειδικευμένοι στις τελευταίες πτυχές της γεωργίας, της οικολογίας και των βιοεπιστημών, με στόχο να καταστήσει την Ελλάδα και κατ ‘ επέκταση τη “γειτονιά” της, ένα καλύτερο μέρος. Για να πραγματοποιήσει αυτήν την αποστολή, εισάγει και εφαρμόζει έρευνα στους τομείς διαχείρισης γης, ποικιλομορφίας καλλιεργειών και “έξυπνων” μεθοδολογιών γεωργίας στην παραγωγή φυτών και ζώων στα δύο αγροκτήματά της, συνολικού εμβαδού 130 εκταρίων.

Επικοινωνία Ιστοσελίδα: afs.edu.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310-492-700
E: info@afs.edu.gr
Διεύθυνση:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Μαρίνου Αντύπα 54,
Τ.Θ. 60097, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
 
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Στέλλα Ταστσίδου, stasts@afs.edu.gr
 
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα: afs.edu.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310-492-700
E: info@afs.edu.gr
Διεύθυνση:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Μαρίνου Αντύπα 54,
Τ.Θ. 60097, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος #DigiAgriFood:
Στέλλα Ταστσίδου, stasts@afs.edu.gr