Σχεδιασμός μεθόδων αναγνώρισης ειδών/ποικιλιών/στελεχών με χρήση γονιδιωματικών προσεγγίσεων

Σχεδιασμός μεθόδων αναγνώρισης ειδών/ποικιλιών/στελεχών με χρήση γονιδιωματικών προσεγγίσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο γονότυπος SNP είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο στη γενετική ανάλυση, που προσφέρει ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευρεία εφαρμογή. Αυτή η υπηρεσία παρέχει είδη/ποικιλίες/στελέχη με βάση την ανίχνευση και την ταυτοποίηση SNP με χρήση αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της γενετικής ποικιλότητας εντός των φυτών και των ζώων στον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών αναπαραγωγής και προσπαθειών διατήρησης, σε επιλογή υποβοηθούμενη από δείκτες, για γεωργία ακριβείας ή βελτίωση της καλλιέργειας, στην παρακολούθηση της αντοχής και της ανοχής σε ασθένειες καθώς και στην ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο ταυτότητας κ.λπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Υψηλή ευαισθησία: Το NGS είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύσει μικρές παραλλαγές στο γενετικό υλικό. Η υψηλή ευαισθησία επιτρέπει την αναγνώριση ακόμη και ανεπαίσθητων αλλαγών σε βιολογικά δείγματα.
  • Ιχνηλασιμότητα: Το NGS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία γενετικών δακτυλικών αποτυπωμάτων ή προφίλ συγκεκριμένων ειδών/ποικιλιών/στελέχους. Ακολουθώντας αυτά τα προφίλ, καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός της προέλευσης και της ακεραιότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager