Παρακολούθηση συνθηκών σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς

Παρακολούθηση συνθηκών σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και οξυγόνου σε δεξαμενές ιχθυογεννητικού σταθμού. Αυτόματη παρέμβαση για σταθερό επίπεδο οξυγόνου στην δεξαμενή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  • Εύκολη και συνεχής μέτρηση των κρίσιμων παραγόντων στις δεξαμενές
  • Αυτόματη συμπλήρωση οξυγόνου όπου ξεπεραστούν τα επιθυμητά όρια.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 382 21 Βόλος +30 24210 74400
info@uth.gr
Στέλιος Βασιλόπουλος, M.Sc.
Project Manager