Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος μικροβιακών στελεχών και βιοπληροφορική ανάλυση

Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος μικροβιακών στελεχών και βιοπληροφορική ανάλυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Αλληλούχιση Ολόκληρου Γονιδιώματος (WGS) μικροβιακών στελεχών είναι μια υπηρεσία αιχμής που περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση ολόκληρου του γενετικού υλικού ενός μικροοργανισμού, χρησιμοποιώντας αλληλούχιση επόμενης γενιάς. Το WGS προσφέρει ένα λεπτομερές γενετικό σχέδιο, επιτρέποντας ακριβή ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό. Αυτή η τεχνολογία είναι καθοριστικής σημασίας σε ποικίλες εφαρμογές, που εκτείνονται από τη διασφάλιση της καθαρότητας και της συνέπειας των μικροβιακών στελεχών σε βιομηχανικές διεργασίες, έως την εξάλειψη της γενετικής ποικιλότητας για έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς όπως η αγροβιολογία, η βιοτεχνολογία και η ασφάλεια των τροφίμων. Το WGS είναι ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλλει στην πρόοδο σε διάφορες βιομηχανίες που εξαρτώνται από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των μικροβιακών οργανισμών. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος μαζί με προηγμένη βιοπληροφορική ανάλυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Ακρίβεια: Παρέχουμε λεπτομερή και περιεκτική ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος ενός μικροβιακού στελέχους. Αυτό το επίπεδο ακρίβειας επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό των στελεχών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εσφαλμένης ταξινόμησης.
  • Σύγκριση και διαφοροποίηση στελεχών: Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας σε διάφορους κλάδους, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, όπου η διάκριση μεταξύ αβλαβών και δυνητικά επιβλαβών στελεχών είναι απαραίτητη.
  • Κατανόηση της γενετικής ποικιλότητας: Η υπηρεσία μας βοηθά στην αποκάλυψη της γενετικής ποικιλότητας στους μικροβιακούς πληθυσμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για βιομηχανίες που εμπλέκονται σε διαδικασίες ζύμωσης, ανάπτυξη προβιοτικών και άλλες εφαρμογές όπου είναι επιθυμητά συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά.
  • Ποιοτικός έλεγχος στην παραγωγή: Το WGS βοηθά στον ποιοτικό έλεγχο διασφαλίζοντας τη συνοχή και την καθαρότητα των μικροβιακών στελεχών που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων.
  • Ανίχνευση γενετικών δεικτών: Τα δεδομένα WGS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό συγκεκριμένων γενετικών δεικτών που σχετίζονται με επιθυμητά χαρακτηριστικά ή λειτουργίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιμες για τη βελτιστοποίηση στελεχών για βιομηχανικές διεργασίες ή για την ανάπτυξη στελεχών με βελτιωμένες ιδιότητες.
  • Ιχνηλασιμότητα και Συμμόρφωση: Το WGS παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την ιχνηλασιμότητα, διασφαλίζοντας ότι συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μπορούν να εντοπιστούν με ακρίβεια στην προέλευσή τους. Αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη διασφάλιση ποιότητας.
  • Λύσεις εξατομίκευσης και προσαρμογής: Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες των πελατών με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες. Είτε πρόκειται για τη βελτιστοποίηση στελεχών για την παραγωγή τροφίμων, την ανάπτυξη εξατομικευμένων προβιοτικών ή την αντιμετώπιση μοναδικών προκλήσεων, το WGS επιτρέπει εξατομικευμένες λύσεις.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager