Περιβαλλοντικές επιδόσεις μεταποιητικών μονάδων του δευτερογενή τομέα

Περιβαλλοντικές επιδόσεις μεταποιητικών μονάδων του δευτερογενή τομέα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετατρέψτε την εγκατάσταση επεξεργασίας σας σε μια οικολογική μονάδα παραγωγής ισχύος με την επαναστατική μας Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Απόδοσης Εγκατάστασης Επεξεργασίας – όπου η βιωσιμότητα και οικολογία συναντά λύσεις αιχμής. Χρησιμοποιούμε ορισμένα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί και είναι αποδεκτά από τη βιομηχανία για την εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα των μονάδων επεξεργασίας σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες παραγωγής. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε τμηματοποίηση των επιμέρους πηγών CO2 σύμφωνα με τις λειτουργίες της εταιρείας, τις αναλύουμε και καταλήγουμε σε συστάσεις για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ένας οδικός χάρτης συστάσεων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Δεν είναι μόνο η επεξεργασία, αλλά η υπεύθυνη επεξεργασία.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο πελάτης δύναται στο μέλλον να υποχρεωθεί σε εξωτερική αξιολόγηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις. Σήμερα, οι δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης μετατοπίζονται από προαιρετικούς σε υποχρεωτικούς μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σε «on/off» κριτήριο για την είσοδο στις αγορές. Στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, υπάρχει μια ισχυρή τάση, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Όλοι οι έμποροι λιανικής παρακινούνται πλέον από τους καταναλωτές να έχουν μόνοι τους προϊόντα που έχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Δεν βελτιστοποιούμε απλώς τις διαδικασίες, αλλά φέρνουμε επανάσταση στις βιομηχανίες. Η υπηρεσία μας συνδυάζει την καινοτομία, την τεχνογνωσία και την περιβαλλοντική ευθύνη για να καθοδηγήσει την επιχείρηση σας προς ένα βιώσιμο και επιτυχημένο μέλλον

Perrotis College
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη +30 2310 492700
info@afs.edu.gr
Χριστίνα Μουτισία, M.Sc.
Project Manager