Πρακτικά εργαστήρια μεθοδολογιών μοριακής βιολογίας 2

Πρακτικά εργαστήρια μεθοδολογιών μοριακής βιολογίας 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μια ποικιλία εργαστηριακών σεμιναρίων (διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία – θεωρητικά ή πρακτικά, διάρκειας 3-5 ημερών) προσφέρεται κατόπιν ζήτησης με βάση τις ανάγκες. Τα θέματα περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη βασική μεθοδολογία μοριακής βιολογίας, σε PCR & σε πραγματικό χρόνο PCR, αλληλούχιση Amplicon, αλληλούχιση μικροβιώματος, αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος κ.λπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Τα εργαστήρια επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες σχετικές με ένα συγκεκριμένο θέμα / τεχνική. Οι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, είτε σε εργαστηριακές τεχνικές (για πρακτική), ανάλυση δεδομένων κ.λπ.
  • Διαδραστικό περιβάλλον μάθησης: Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή, τις συζητήσεις και τις συνεδρίες Q&A που προάγουν μία βαθύτερη κατανόηση και επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν ιδέες με εκπαιδευτές και συναδέλφους.
  • Βιωματική Μεταφορά Γνώσης: Οι εκπαιδευτές μας μοιράζονται πρακτικές ιδέες και συμβουλές που αποκτήθηκαν μέσω των δικών τους εμπειριών. Αυτή η βιωματική μεταφορά γνώσης προσθέτει βάθος στη μαθησιακή εμπειρία και ενισχύει την κατανόηση του συγκεκριμένου θέματος.
  • Ευκαιρίες δικτύωσης: Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με επαγγελματίες και ερευνητές – η δικτύωση μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες και έκθεση σε διαφορετικές προοπτικές εντός της κοινότητας.
  • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Τα εργαστήριά μας περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να προσαρμόζουν μεθοδολογίες σε συγκεκριμένες καταστάσεις.
  • Προσαρμοσμένη Μαθησιακή Εμπειρία: Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε εργαστήρια για την κάλυψη συγκεκριμένων επιπέδων δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.
  • Πιστοποίηση παρακολούθησης: τα εργαστήριά μας προσφέρουν πιστοποίηση παρακολούθησης και πιστώσεις ECTS (από το Κέντρο Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιογραφικά ή ακαδημαϊκά προφίλ.

Επιπλέον, τα πρακτικά εργαστήρια

  • Hands-on Learning: Τα εργαστήρια παρέχουν μία πρακτική προσέγγιση στη μάθηση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με εργαλεία, τεχνικές και εξοπλισμό, αποκτώντας πολύτιμη πρακτική εμπειρία που συμπληρώνει τη θεωρητική γνώση.
  • Πρακτική Εφαρμογή της Θεωρίας: Τα πρακτικά μας εργαστήρια γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν πώς εφαρμόζονται οι θεωρητικές έννοιες σε σενάρια πραγματικού κόσμου, ενισχύοντας την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τη γνώση στην εργασία ή την έρευνά τους.
  • Ενασχόληση με εργαλεία και εξοπλισμό: Οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρία με εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό που σχετίζονται με τον τομέα τους. Αυτή η εμπειρία από πρώτο χέρι με αυτούς τους πόρους ενισχύει την επάρκεια και την άνεσή τους στη χρήση τους στην έρευνα ή την εργασία τους.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager