Πλατφόρμα ανάλυσης περιεκτικότητας χημικών φυτοφαρμάκων στα αγροτικά προϊόντα

Πλατφόρμα ανάλυσης περιεκτικότητας χημικών φυτοφαρμάκων στα αγροτικά προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νέους κανόνες της ΕΕ που θα καθιστούσαν νομικά δεσμευτικό τον στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2030. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ξεκίνησε την πρότασή της για έναν νέο Κανονισμό για τη Βιώσιμη Χρήση των Προϊόντων Προστασίας Φυτών, ο οποίος σκοπεύει να μετατρέψει έναν από τους τέσσερις στόχους του F2F σε νομοθεσία για πρώτη φορά. Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030.

Ο κύριος στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει στους αγρότες, στους πωλητές λιανικής γεωργικών προϊόντων και στην αγροτική βιομηχανία τη δυνατότητα να ελέγχουν τα προϊόντα τους, το νερό που χρησιμοποιούν για άρδευση και το έδαφος των καλλιεργειών τους για φυτοφάρμακα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από ειδικούς, οι οποίοι θα δίνουν συγκεκριμένες συμβουλές στους τελικούς χρήστες μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας συνοψίζονται παρακάτω:

  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα φυτοφαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα.
  • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σχετικά με τα επίπεδα φυτοφαρμάκων.
  • Διευκόλυνση των καταναλωτών να αναγνωρίζουν πιο εύκολα προϊόντα που δεν περιέχουν τοξικά φυτοφάρμακα μέσω μίας ετικέτας και να επαληθεύουν κριτήρια ποιότητας μέσω ενός QR κωδικού.
  • Βελτίωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών.
  • Η προσφορά προϊόντων ελεύθερων από τοξικά φυτοφάρμακα θα προσελκύσει καταναλωτές που ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Αύξηση της ζήτησης για προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα και δημιουργία εμπιστοσύνης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager