Πράσινη Ετικέτα (Green Pass)

Πράσινη Ετικέτα (Green Pass)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενστερνιστεί δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ – τις Οδηγίες για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά – με στόχο τη διαφύλαξη των πλέον σημαντικών ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη, καλύπτοντας το σύνολο της φυσικής τους εξάπλωσης εντός της ΕΕ. Ένας κεντρικός πυλώνας αυτών των Οδηγιών για τη Φύση είναι η ίδρυση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου τοποθεσιών Natura 2000, το οποίο απαιτείται να διαχειριστεί και να προστατευθεί με στόχο τη διασφάλιση της διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που αποτελούν ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

Ωστόσο, οι περιοχές Natura 2000 δεν αποτελούν αυστηρά προστατευόμενες ζώνες όπου κάθε δραστηριότητα αποκλείεται συστηματικά. Οι πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης επηρεάζουν τους παραγωγούς (όπως οι αγρότες), οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πώληση των προϊόντων τους, κυρίως λόγω του ότι συχνά είναι μικροί παραγωγοί σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πελατειακή βάση που δεν μπορεί να υποστηρίξει υψηλότερες τιμές. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την απευθείας προώθηση προς οικοτουρίστες και τουριστικές υπηρεσίες όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Η επισήμανση και η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης προσθέτουν αξία στα προϊόντα τους, δημιουργώντας ευκαιρίες για αποτελεσματικές συνδέσεις με την αγορά.

Η κύρια αποστολή της υπηρεσίας Πράσινη Ετικέτα είναι η δημιουργία ενός εκτενούς καταλόγου που περιλαμβάνει μια πλατιά γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς τη φύση, προερχόμενων ή παρεχόμενων από διάφορες περιοχές Natura 2000 σε όλη τη γεωγραφική έκταση του EDIH. Επιπλέον, η υπηρεσία προορίζεται να διευκολύνει τους καταναλωτές στην επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών που συμβάλλουν στην βιωσιμότητα της προέλευσής τους, στηρίζοντας τις αρχές του Πράσινου Συμφώνου..

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας συνοψίζονται ως εξής:

  • Αύξηση της αξίας των προϊόντων/υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη μιας κουλτούρας βιωσιμότητας τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές.
  • Δημιουργία μιας μοναδικής ψηφιακής ταυτότητας για τα προϊόντα σε περιοχές που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη.
  • Συμβουλευτική για την αναβάθμιση των προϊόντων.
  • Ενίσχυση των ευκαιριών για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων της νέας ΚΑΠ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής ” Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο”.
  • Ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.
  • Υποστήριξη των αρχών του Πράσινου Συμφώνου.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager