Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος μικροβιακών στελεχών

Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος μικροβιακών στελεχών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Αλληλούχιση Ολόκληρου Γονιδιώματος (WGS) μικροβιακών στελεχών είναι μια υπηρεσία αιχμής που περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση ολόκληρου του γενετικού υλικού ενός μικροοργανισμού, χρησιμοποιώντας αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS). Το WGS προσφέρει ένα λεπτομερές γενετικό σχέδιο, που επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό ενός στελέχους. Αυτή η τεχνολογία είναι καθοριστικής σημασίας σε ποικίλες εφαρμογές, που εκτείνονται από τη διασφάλιση της καθαρότητας και της συνέπειας των μικροβιακών στελεχών σε βιομηχανικές διεργασίες έως την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση της γενετικής ποικιλότητας σε τομείς όπως η αγροβιολογία, η βιοτεχνολογία και η ασφάλεια των τροφίμων. Το WGS αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλλει στην πρόοδο σε διάφορες βιομηχανίες που εξαρτώνται από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των μικροβιακών οργανισμών. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος, μαζί με βασική βιοπληροφορική ανάλυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

Ακρίβεια: Παρέχουμε μία ολοκληρωμένη ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος ενός μικροβιακού στελέχους. Τα δεδομένα που λαμβάνει ο πελάτης επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των στελεχών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εσφαλμένης ταξινόμησης.

Λύσεις προσαρμογής: Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες των τελικών χρηστών, με βάση συγκεκριμένες ανάγκες. Είτε πρόκειται για τη βελτιστοποίηση στελεχών για την παραγωγή τροφίμων, την ανάπτυξη εξατομικευμένων προβιοτικών ή την αντιμετώπιση μοναδικών προκλήσεων, το WGS επιτρέπει εξατομικευμένες λύσεις.

Σύγκριση και διαφοροποίηση στελεχών: Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας σε διάφορους κλάδους, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, όπου η διάκριση μεταξύ αβλαβών και δυνητικά επιβλαβών στελεχών είναι απαραίτητη.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager