Αξιολόγηση Καλλιεργειών με Χρήση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

Αξιολόγηση Καλλιεργειών με Χρήση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μια προηγμένη υπηρεσία που σχεδιάστηκε για να μεταμορφώσει τις αγροτικές πρακτικές χρησιμοποιώντας Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και την επισκόπηση και αξιολόγηση των καλλιεργειών με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης. Η υπηρεσία αυτή αναπτύσσει ένα στόλο από ΣμηΕΑ εξοπλισμένα με προηγμένους αισθητήρες και υψηλής τεχνολογίας κάμερες που διενεργούν γρήγορες και αποδοτικές σαρώσεις αγροτικών εκτάσεων. Τα ΣμηΕΑ λειτουργούν συλλογικά για να καλύψουν μεγάλες περιοχές γρήγορα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας λεπτομερή και πλήρη κάλυψη των καλλιεργειών. Τα δεδομένα που καταγράφονται από τα drones μας περιλαμβάνουν εικόνες υψηλής ανάλυσης, πολυφασματικές σαρώσεις και θερμική απεικόνιση, προσφέροντας μια εις βάθος εικόνα της υγείας των καλλιεργειών, των συνθηκών του εδάφους και των επιπέδων υγρασίας.

Στον πυρήνα αυτής της υπηρεσίας βρίσκεται ένα έξυπνο λογισμικό βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται από τα ΣμηΕΑ και προσφέρει πληροφορίες για τις καλλιέργειες. Αυτό το λογισμικό μπορεί να εντοπίσει πιθανά προβλήματα, όπως εμφάνιση εντόμων, ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων ή προβλήματα άρδευσης, επιτρέποντας την προληπτική διαχείριση. Όλες οι πληροφορίες που καταγράφονται από το στόλο ΣμηΕΑ παρουσιάζονται στην αναλυτική μας αναφορά υπηρεσίας. Αυτή η αναφορά επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν την εξέλιξη των καλλιεργειών ως προς τον χρόνο έχοντας συγκριτικά δεδομένα του αγρού τους από προηγούμενη αξιολόγηση και επιτρέπει την επιθεώρηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και άλλων κρίσιμων δεικτών πεδίου. Με την Αξιολόγηση Καλλιεργειών με Χρήση ΣμηΕΑ, οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τους, να μειώσουν τη σπατάλη πόρων και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών τους πρακτικών. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο τελικός χρήστης μπορεί να επιτύχει:

  • Υψηλής ανάλυσης και γρήγορη επιθεώρηση πολλαπλών ή εκτεταμένων πεδίων χρησιμοποιώντας γεω-αναφερόμενα δεδομένα (GIS), μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για επιθεωρήσεις/αυτοψίες πεδίου και επιτρέποντας πιο συχνές και εγκαίρως αξιολογήσεις, βελτιώνοντας την συνολική αποδοτικότητα της επιθεώρησης.
  • Παρακολούθηση των σταδίων ανάπτυξης των καλλιεργειών για αξιολόγηση της υγείας και της ανάπτυξης των καλλιεργειών βάσει χρονοδιαγράμματος.
  • Πρώιμη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων για προληπτική επίλυση τους.
  • Πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες πεδίου πέραν του οπτικού φάσματος.
  • Αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. Βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης των καλλιεργειών, βασισμένες σε αναλυτικά δεδομένα πεδίου, συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και της κερδοφορίας των καλλιεργειών.
  • Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων. Οι πληροφορίες σχετικά με την υγρασία του εδάφους και τις συνθήκες των καλλιεργειών βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης άρδευσης και λιπασμάτων, μειώνοντας τη σπατάλη και το κόστος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager