Έλεγχος διεργασιών σε μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων

Έλεγχος διεργασιών σε μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία εκτιμά την ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για λίπανση γης, ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας. Στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αγροτο-βιομηχανικών μονάδων, με σκοπό τη χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων τους στη γεωργία. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Η υπηρεσία επιτρέπει τον ηλεκτρονικό έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της εισροής τροφοδοσίας.
  • Αξιολογεί την περιεκτικότητα των λυμάτων σε θρεπτικά συστατικά (N, P), για σκοπούς άρδευσης και λίπανσης.
  • Υπολογίζει την ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που μπορεί να εφαρμοστεί για λίπανση της γης, ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager