Πρακτικά εργαστήρια μεθοδολογιών μοριακής βιολογίας 1

Πρακτικά εργαστήρια μεθοδολογιών μοριακής βιολογίας 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μια ποικιλία εργαστηριακών σεμιναρίων (διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία – θεωρητικά ή πρακτικά, διάρκειας 3-5 ημερών) προσφέρεται κατόπιν ζήτησης με βάση τις ανάγκες. Τα θέματα περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη βασική μεθοδολογία μοριακής βιολογίας, σε PCR & σε πραγματικού χρόνου PCR, αλληλούχιση Amplicon, αλληλούχιση και ανάλυση μικροβιώματος, βασική ανάλυση χρωματογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της Αέριας Χρωματογραφίας / Φασματομετρίας Μάζας (GC/MS), Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC/RID/DD) και Εξαιτερικά Υψηλής Απόδοσης Υγρή Χρωματογραφία / Φασματομετρία Μάζας / Quadrrupole Time-of-Flight (UPLC/MS/QTOF).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση στη βασική μεθοδολογία μοριακής βιολογίας, σε PCR & σε PCR πραγματικού χρόνου, αλληλούχιση Amplicon, αλληλούχιση και ανάλυση μικροβιώματος, βασική ανάλυση χρωματογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της Αέριας Χρωματογραφίας / Φασματομετρίας Μάζας (GC/MS), Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC/RID/DD) και Εξαιτερικά Υψηλής Απόδοσης Υγρή Χρωματογραφία / Φασματομετρία Μάζας / Quadrrupole Time-of-Flight (UPLC/MS/QTOF).

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager