Εξατομικευμένη εκπαίδευση αγροτών σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές

Εξατομικευμένη εκπαίδευση αγροτών σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ξεκινήστε τον μετασχηματισμό της επιχείρησης σας με το προσποιημένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους αγρότες εξατομικευμένη εκπαίδευση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές. Καθώς οι νέες γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές επιβάλλονται τόσο από τις επιταγές της αγοράς όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι αγρότες χρειάζονται εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις. Η υπηρεσία μας προσφέρει μια σειρά εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνει πρακτική μάθηση και καθοδήγηση στον αγρό επιτρέποντας στους αγρότες να εκπαιδευτούν στις νέες πρακτικές στα δικά τους χωράφια και κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, έχουμε τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου των συνθηκών που επικρατούν στο αγρόκτημα σας καθώς και να σας ενημερώνουμε απομακρυσμένα για οτιδήποτε προκύψει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ανταγωνιστική θέση στην αγορά βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων, μειώνοντας το κόστος και εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα κύρια οφέλη της προσφερόμενης υπηρεσίας αφορούν: την παροχή ολιστικής εκπαίδευσης σε καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές και θέματα που αφορούν τη χρήση τεχνολογίας αιχμής στην πρωτογενή παραγωγή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για:

  • πιο πλεονεκτική θέση στην αγορά, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.
  • μείωση των δαπανών με αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και των πρώτων υλών.
  • εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.
  • προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνικές και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Επιλέξτε μας γιατί ξεπερνάμε την τυπική εκπαίδευση, προσφέροντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες της αγροτικής σας επιχείρησης. Η εξατομικευμένη προσέγγισή μας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και ψηφιακών τεχνολογιών.

Perrotis College
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη +30 2310 492700
info@afs.edu.gr
Χριστίνα Μουτισία, M.Sc.
Project Manager