Εκπαιδεύσεις Εικονικής Πραγματικότητας

Εκπαιδεύσεις Εικονικής Πραγματικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία εκπαίδευσης εικονικής πραγματικότητας (VR) αποτελείται από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία χρησιμοποιείται τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας με σκοπό τη μετάδοση δεξιοτήτων, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, στους αγρότες, τις ΜΜΕ και άλλες κατηγορίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία αγροδιατροφής. Αυτές οι εκπαιδεύσεις αξιοποιούν διαδραστικές προσομοιώσεις και δημιουργούν ρεαλιστικά σενάρια, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε πραγματικές δραστηριότητες γεωργίας και επεξεργασίας τροφίμων σε ασφαλές και ελεγχόμενο εικονικό περιβάλλον.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βελτιωμένη μαθησιακή εμπειρία: Οι εκπαιδεύσεις VR παρέχουν μια εξαιρετικά συναρπαστική και διαδραστική εμπειρία μάθησης, καθιστώντας την ευκολότερη για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν να διατηρήσουν πληροφορίες και να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικά.

Περιβάλλον χωρίς κινδύνους: Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν λάθη και να μάθουν από αυτά, σε ένα ασφαλές εικονικό περιβάλλον χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες στον πραγματικό κόσμο.

Προσβασιμότητα και ευελιξία: Οι εκπαιδεύσεις VR μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξ αποστάσεως, επιτρέποντας στους αγρότες και τις ΜΜΕ απομακρυσμένων περιοχών, να επωφεληθούν από την εκπαίδευση, χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις.

Οικονομική: Η εκπαίδευση στην εικονική πραγματικότητα, μπορεί να μειώσει το κόστος που σχετίζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, όπως η ανάγκη για φυσικούς πόρους και εξοπλισμό.

Τυποποίηση: Οι εκπαιδεύσεις VR μπορούν να εξασφαλίσουν συνεπείς και τυποποιημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους συμμετέχοντες, οδηγώντας σε ένα πιο εξειδικευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.

ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης
3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Ξάνθη +30 25410 83370
info@enateam.gr
Στέλλα Μπαζδάνη
Σύμβουλος Ανάπτυξης Δημοσίου Τομέα και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων