Ενεργειακή αναβάθμιση θερμοκηπίων

Ενεργειακή αναβάθμιση θερμοκηπίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία προσφέρει ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων θερμοκηπίων παλαιάς τεχνολογίας. Αρχικά, τα υφιστάμενα θερμοκήπια προσομοιώνονται με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων δυναμικής προσομοίωσης για τον ακριβή υπολογισμό των ενεργειακών τους αναγκών. Έπειτα, διεξάγονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών απωλειών του θερμοκηπίου. Τέλος, όσον αφορά τα συστήματα παραγωγής ενέργειας, γίνεται αντικατάσταση των συστημάτων παραγωγής ενέργειας παλαιάς τεχνολογίας με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της εκάστοτε περιοχής που ορίζει η νομοθεσία. Κύριος σκοπός της προτεινόμενης υπηρεσίας είναι να μετατρέψει τα θερμοκήπια σε θερμοκήπια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ελαχιστοποιώντας τα ετήσια κόστη λειτουργίας και συντήρησής τους. Ωστόσο, η προτεινόμενη υπηρεσία ενεργειακής αναβάθμισης θερμοκηπίων συνεισφέρει στην αύξηση του συνολικού εθνικού ρυθμού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγώντας σε μείωση των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει:

  • Ενεργειακή ανάλυση βασισμένη σε προγράμματα δυναμικής προσομοίωσης.
  • Λεπτομερή ενεργειακή ανάλυση των καταναλώσεων του θερμοκηπίου – ακριβή αποτελέσματα.
  • Ενεργειακή ανάλυση βασισμένη σε πραγματικά κλιματολογικά δεδομένα και δεδομένα καιρού.
  • Ακριβή εκτίμηση της απαιτούμενης επένδυσης της ενεργειακής αναβάθμισης – λεπτομερή τεχνο-οικονομική ανάλυση.
  • Οι ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων θα έχουν τη δυνατότητα να τα μετατρέψουν σε θερμοκήπια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αξιοποιώντας συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
  • Παροχή πλήρους φακέλου της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager