Παρακολούθηση αγρού μέσω UAV

Παρακολούθηση αγρού μέσω UAV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αναβαθμίστε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία παρακολούθησης αγρού μέσω UAV – μια επαναστατική προσέγγιση που παρέχει ολιστική παρακολούθηση του αγρού σας. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την ακριβή απεικόνιση της κατάστασης του αγρού μέσω πτήσης UAV και χρήσης ειδικών απεικονίσεων μέσω της επαναστατικής μας πλατφόρμας.

Μέσω της υπηρεσίας μας και της πρόσβασης στην πλατφόρμα μας, μπορείτε να έχετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση της καλλιέργειάς τους (ζωή βλάστησης, υδατικό στρες κ.λπ.). Επίσης, η περιοδική σάρωση μπορεί να απεικονίσει την πρόοδο της καλλιέργειας και να ανιχνεύσει πιθανές προσβολές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας Παρακολούθησης Αγρού μέσω UAV, παρέχει μια ολιστική εικόνα της κατάστασης του αγρού, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες καλλιέργειας, από τη βλάστηση έως την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό. Με ακριβή γνώση του κάθε τμήματος του αγρού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις τεχνικές καλλιέργειας, να αυξήσετε την καλλιεργητική επίδοση και να αντιμετωπίσετε γρήγορα προβλήματα με ειδοποιήσεις έγκαιρης προειδοποίησης.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο πελάτης μπορεί να επιτύχει:

  • Καλύτερη κατανόηση και γνώση των συνθηκών του αγροκτήματος. Καθορισμός ζωνών καλλιέργειας με παρόμοιες ανάγκες για συγκεκριμένα πρωτόκολλα καλλιέργειας.
  • Αύξηση της αποδοτικότητας με την προσαρμογή των τεχνικών καλλιέργειας
  • Ακριβής γνώση των συνθηκών σε κάθε τμήμα του αγρού.
  • Επιθεώρηση και παρακολούθηση ευρύτερων περιοχών καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο
  • Έγκαιρη αναγνώριση προβληματικών περιοχών, εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και έγκαιρη προειδοποίηση.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Παρέχουμε μια ολιστική εποπτεία του αγρού σας. Η υπηρεσία Παρακολούθησης Αγρού μέσω UAV, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής στο δυναμικό τοπίο της γεωργίας.

Perrotis College
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη +30 2310 492700
info@afs.edu.gr
Χριστίνα Μουτισία, M.Sc.
Project Manager