Εργαστήρια προετοιμασίας για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης

Εργαστήρια προετοιμασίας για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα εργαστήρια προετοιμασίας των τελικών χρηστών για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην αναζήτηση χρηματοδότησης ώστε να αναπτύξουν και να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Τα εργαστήρια συνήθως καλύπτουν μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, τον εντοπισμό πηγών και ευκαιριών χρηματοδότησης, την κατανόηση της αξιολόγησης και την διαδικασία εξέτασης για αιτήσεις χρηματοδότησης. Τα εργαστήρια μπορούν επίσης να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη προϋπολογισμού και οικονομικού σχεδίου για ένα έργο, καθώς και συμβουλές για την παρουσίαση του έργου με σαφή τρόπο.

Ένα από τα βασικά οφέλη της παρακολούθησης αυτών των εργαστηρίων είναι η ευκαιρία να μάθετε από έμπειρους επαγγελματίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να μοιράζονται ιδέες και να λαμβάνουν σχόλια για τις προτάσεις τους και στρατηγικές.

Με την παρακολούθηση εργαστηρίων προετοιμασίας για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, άτομα και οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να επιδιώξουν τους στόχους τους και να έχουν θετικό αντίκτυπο στους τομείς ενδιαφέροντος.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αυτή η υπηρεσία θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους τελικούς χρήστες που ενδιαφέρονται να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στις επιχειρήσεις τους. Τα εργαστήρια θα τους προετοιμάσουν και θα τους ενημερώσουν για όλες τις διαθέσιμες πηγές  χρηματοδότησης και ευκαιριών δικτύωσης.

Με την παρακολούθηση εργαστηρίων για την προετοιμασία για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, άτομα και οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να επιδιώξουν τους στόχους τους.

ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης
3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Ξάνθη +30 25410 83370
info@enateam.gr
Στέλλα Μπαζδάνη
Σύμβουλος Ανάπτυξης Δημοσίου Τομέα και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων