Έλεγχος σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών ή φυτικών προϊόντων για λόγους ασφάλειας ή για τον εντοπισμό απάτης/νοθείας.

Έλεγχος σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών ή φυτικών προϊόντων για λόγους ασφάλειας ή για τον εντοπισμό απάτης/νοθείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS) προσφέρει ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο στην ανίχνευση απάτης ή νοθείας, για βιομηχανίες που ασχολούνται με τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των προϊόντων τους, καθώς η NGS έχει, έναντι άλλων μεθόδων, το πλεονέκτημα ότι είναι μία μη στοχευμένη προσέγγιση (άρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί πρότυπα για κάθε είδος ενδιαφέροντος) καθιστώντας την πλεονεκτική, στον ποιοτικό έλεγχο και τις προσπάθειες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αρχικό υλικό, επεξεργασμένο ή μη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

O ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Υψηλή ευαισθησία: Το NGS είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύσει μικρές παραλλαγές στο γενετικό υλικό. Αυτή η ευαισθησία το καθιστά αποτελεσματικό στον εντοπισμό ακόμη και ανεπαίσθητων αλλαγών ή νοθευτών σε βιολογικά δείγματα, όπως τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα ή γεωργικά προϊόντα.
  • Αμερόληπτη ανίχνευση: Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους που βασίζονται σε προκαθορισμένους στόχους, το NGS επιτρέπει την αμερόληπτη ανίχνευση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίσει απροσδόκητους ή άγνωστους νοθευτές, παρέχοντας μία περισσότερο ενδελεχή αξιολόγηση της ακεραιότητας του δείγματος.
  • Ιχνηλασιμότητα: Το NGS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία γενετικών δακτυλικών αποτυπωμάτων ή προφίλ αυθεντικών προϊόντων. Συγκρίνοντας αυτά τα προφίλ με εκείνα των ύποπτων πλαστών ή νοθευμένων δειγμάτων, καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός της προέλευσης και της ακεραιότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager