Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων που περιέχουν είτε μικροοργανισμούς που προάγουν την υγεία, είτε βιοδραστικές ενώσεις φυτικής προέλευσης που διαθέτουν καλά τεκμηριωμένη ευεργετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων. Η υπηρεσία περιλαμβάνει ανάλυση μικροβιακών γονιδίων και εργαστηριακές (in vitro) μελέτες για την πρόβλεψη των λειτουργικών ιδιοτήτων, την επαλήθευση της λειτουργικότητας του τελικού προϊόντος με τη χρήση ζωικών μοντέλων, τη μελέτη της σταθερότητας του προϊόντος και την αποδοχή από τους τελικούς χρήστες και τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής του προϊόντος, καθώς και την ανάπτυξη των διαδικασιών επέκτασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων.
  • Πρόβλεψη λειτουργικών ιδιοτήτων.
  • Επαλήθευση της λειτουργικότητας του τελικού προϊόντος.
  • Αναφορά σταθερότητας και διάρκειας ζωής του προϊόντος.
  • Έκθεση αποδοχής καταναλωτή.
  • Αναφορά διαδικασίας επέκτασης.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager