Εξατομικευμένη συμβουλευτική/υποστήριξη για την εύρεση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης

Εξατομικευμένη συμβουλευτική/υποστήριξη για την εύρεση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η δυνατότητα εύρεσης κατάλληλης χρηματοδότησης για την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της πρωτοβουλίας ψηφιακού μετασχηματισμού των τελικών χρηστών, ειδικά μετά τη δοκιμή πριν από τη φάση επένδυσης και για όσο κρίνεται απαραίτητο. Η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα των μελών του #DigiAgriFood στην αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας των τελικών χρηστών,την εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού για καθοδήγηση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και είναι διαθέσιμη μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η υπηρεσία παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους τελικούς χρήστες, αφού το EDIH αξιολογήσει το ψηφιακό τους επίπεδο  και προτείνει πιθανές λύσεις.

Η ανάγκη του τελικού χρήστη για χρηματοδότηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το #DigiAgriFood και η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, είναι η κατάλληλη για να προσφέρει την αντίστοιχη υποστήριξη.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα κύρια οφέλη της υπηρεσίας αναμένεται να είναι οικονομικά, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τελικών χρηστών στη διεθνή αγορά, λόγω του ότι τους καθιστά πιο ισχυρούς και ικανούς να προσαρμοστούν σε αλλαγές και προκλήσεις, προσθέτοντας παράλληλα αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι ΜΜΕ και οι παραγωγοί που θα λάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, θα αποκτήσουν προϊόντα με μεγαλύτερη αξία και να αξιοποιούν τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας.

ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης
3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Ξάνθη +30 25410 83370
info@enateam.gr
Στέλλα Μπαζδάνη
Σύμβουλος Ανάπτυξης Δημοσίου Τομέα και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων