Εργαστηριακή (in vitro) αξιολόγηση των αντιπολλαπλασιαστικών, αντιοξειδωτικών & νευροπροστατευτικών ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων / ουσιών

Εργαστηριακή (in vitro) αξιολόγηση των αντιπολλαπλασιαστικών, αντιοξειδωτικών & νευροπροστατευτικών ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων / ουσιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα φυτά και οι μικροοργανισμοί παράγουν διάφορους δευτερογενείς μεταβολίτες, συμπεριλαμβανομένων (για παράδειγμα τερπενίων και αλκαλοειδών) που παρουσιάζουν διάφορες βιολογικές δραστηριότητες όπως αντιπολλαπλασιαστικές, κυτταροτοξικές, αντιοξειδωτικές ή νευροπροστατευτικές ιδιότητες και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα τροφίμων, φυσικά φυτοφάρμακα, στην ιατρική κ.λπ. Πριν από τη δοκιμή σε ζωικά μοντέλα είναι απαραίτητο να δοκιμαστούν αυτές οι ιδιότητες σε κυτταρική καλλιέργεια in vitro. Αυτή η υπηρεσία παρέχει αξιολόγηση των αντιπολλαπλασιαστικών και/ή αντιοξειδωτικών και/ή νευροπροστατευτικών ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων σε in vitro καλλιέργειες κυτταρικών σειρών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  • Επιστημονική επιβεβαίωση: Οι in vitro αξιολογήσεις παρέχουν επιστημονική τεκμηρίωση των ιδιοτήτων που σχετίζονται με τα φυσικά προϊόντα. Αυτή η τεκμηρίωση ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, δίνοντας στους καταναλωτές εμπιστοσύνη για την αποτελεσματικότητά τους.
  • Πληροφορίες βασισμένες σε στοιχεία: Οι ωφελούμενοί μας λαμβάνουν πληροφορίες βασισμένες σε στοιχεία, σχετικά με τις αντιπολλαπλασιαστικές, αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες των φυσικών προϊόντων.
  • Βελτιστοποιημένη Επιλογή Προϊόντος: Για εταιρείες που αναζητούν φυσικά προϊόντα, οι αξιολογήσεις in vitro βοηθούν τον έλεγχο ή/και τη βελτιστοποίηση της επιλογής προϊόντων.
  • Διασφάλιση Ποιότητας: Οι αξιολογήσεις χρησιμεύουν ως μια μορφή διασφάλισης ποιότητας.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager