Συνταγές Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Συνταγές Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι Συνταγές Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για μια ξεκάθαρη διαδρομή σε όλο το ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού ενός τελικού χρήστη.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την αξιολόγηση του DMA και ως άμεσα συμπληρωματικό εργαλείο στη φάση του μετασχηματισμού ώστε να καλύψει τις ανάγκες των τελικών χρηστών με τις υπηρεσίες του #DigiAgriFood.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι συνταγές ψηφιακού μετασχηματισμού θα χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με εφαρμογές τεχνολογίας, για μεθόδους διαχείρισης επιχειρήσεων και για το πώς θα ενσωματωθεί η καινοτομία στις επιχειρήσεις και κατ επέκταση θα ανοίξει νέους τρόπους λειτουργίας.

Η βελτιωμένη ψηφιακή ωριμότητα θα βοηθήσει στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών και θα βοηθήσει τους δικαιούχους να επιτύχουν τους στόχους τους, τις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε.

Επιπλέον, η βελτίωση του συνόλου των δεξιοτήτων των τελικών χρηστών και η δυνατότητα συνεχούς  μάθησης που παρέχεται από το #DigiAgriFood θα συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας και την επίτευξη της ψηφιακής αναβάθμισης των ωφελούμενων.

ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης
3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Ξάνθη +30 25410 83370
info@enateam.gr
Στέλλα Μπαζδάνη
Σύμβουλος Ανάπτυξης Δημοσίου Τομέα και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων