Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων

Εργαστήρια προετοιμασίας για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης

Εργαστήρια προετοιμασίας για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης

Εργαστήρια προετοιμασίας για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τα εργαστήρια προετοιμασίας των τελικών χρηστών για ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην αναζήτηση χρηματοδότησης ώστε να αναπτύξουν και να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Τα εργαστήρια συνήθως καλύπτουν μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, τον εντοπισμό πηγών και [...]

Εξατομικευμένη συμβουλευτική/υποστήριξη για την εύρεση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης

Εξατομικευμένη συμβουλευτική/υποστήριξη για την εύρεση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η δυνατότητα εύρεσης κατάλληλης χρηματοδότησης για την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της πρωτοβουλίας ψηφιακού μετασχηματισμού των τελικών χρηστών, ειδικά μετά τη δοκιμή πριν από τη φάση επένδυσης και για όσο κρίνεται απαραίτητο. Η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα των μελών του [...]