Αρδευτικό νερό: ποιότητα, επιπτώσεις από την αγροτική δραστηριότητα, αξιοποίηση και σύγχρονες μέθοδοι

Αρδευτικό νερό: ποιότητα, επιπτώσεις από την αγροτική δραστηριότητα, αξιοποίηση και σύγχρονες μέθοδοι

Αρδευτικό νερό: ποιότητα, επιπτώσεις από την αγροτική δραστηριότητα, αξιοποίηση και σύγχρονες μέθοδοι

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, επικεφαλής εταίρος του πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα, #DigiAgriFood και το Εργαστήριο Υγειονομικής Μηχανικής, Ποιότητας Νερού και Αποβλήτων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, διοργανώνουν ανοιχτό εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

“Αρδευτικό νερό: ποιότητα, επιπτώσεις από την αγροτική δραστηριότητα, αξιοποίηση και σύγχρονες μέθοδοι”, 

Τη Δευτέρα, 27/5/2024 και ώρα 18:00-20:30, στον Πολυχώρο Τέχνης Και Σκέψης – «Οικία Μάνου Χατζιδάκι», οδός Βενιζέλου 17, στην Ξάνθη.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις διαφορετικές παραμέτρους ποιότητας νερού άρδευσης και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη των καλλιεργειών. Θα πληροφορηθούν για τις νέες πρακτικές άρδευσης και θα μάθουν τα κριτήρια ποιότητας νερού για βιώσιμα και υγιή αγρο-οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις σύγχρονες καλλιεργητικές τάσεις και τις αρχές της βιωσιμότητας. 

Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σε σχέση με το αρδευτικό νερό, καλύπτοντας το αξιοποιήσιμο νερό για την γεωργική παραγωγή και ανάπτυξη, τις διαφορετικές πηγές άντλησης του πόρου, τις μεθόδους ορθολογικής άρδευσης με τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, καθώς και τις ποιοτικές παραμέτρους. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη σημασία του περιεχομένου νερού στο τελικό προϊόν και των απορροών στους υδάτινους αποδέκτες (επιφανειακούς και υπόγειους). Θα παρέχει γνώση σχετικά με τις επιπτώσεις των αγροτικών πρακτικών (αγροτικής παραγωγής) λιπάσματα, εφαρμογή, χρονικότητα, βιο-ζιζανιο-κτόνα και την πιθανή επίπτωσή τους στην ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων αποδεκτών μέσα στη λεκάνη απορροής.  Κεντρικός στόχος είναι η επαφή με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (παροχή βασικής γνώσης), σύγχρονες τεχνικές άρδευσης ή/και λίπανσης και διάφορα μέτρα αντιμετώπισης της διάχυτης ρύπανσης διασφαλίζοντας την αυξημένη αγροτική παραγωγή μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας.  

Αντικείμενο (περιεχόμενα)

  • Υδατικοί πόροι: Πηγές και τρόποι εκμετάλλευσης
  • Χρήσεις νερού στην γεωργία: Άρδευση, καλλιέργειες, απαιτήσεις, απόδοση, μέθοδοι άρδευσης, αποστράγγιση
  • Παράμετροι ποιότητας υδάτων: Θρεπτικά, φυσικοχημικά, ουσίες προτεραιότητας, ρύποι
  • Προκλήσεις και λύσεις στον τομέα του νερού: Ξηρασία, κλιματικές μεταβολές, διάχυτη ρύπανση (άζωτο φώσφορο και ιχνοστοιχεία) και μέθοδοι μετριασμού, απώλειες νερού, μέθοδοι εξοικονόμησης νερού, υποδομές, αλατότητα (νερό-χώμα)
  • Παραδείγματα καλών πρακτικών: Εξοικονόμηση πόρου, προστασία-βελτίωση εδαφών, σύγχρονες μέθοδοι με λύσεις βασισμένες στη φύση
  • Περιβαλλοντική προσέγγιση στον τομέα της γεωργίας: Κίνητρα για ήπιες πρακτικές, εικονικό νερό, περιοχές Natura, αξία τελικού προϊόντος
  • Πολιτική για την χρήση νερού στον αγροτικό τομέα: Τάσεις στην ΕΕ, βιωσιμότητα, σχέδια διαχείρισης (Οδηγία για Νερά, Νιτρικά, Ξηρασία, Πλημμύρες), συμμετοχικότητα, συμπερίληψη
  • Συμπεράσματα
  • Ανοιχτή συζήτηση

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, αναφερόμενη κυρίως σε Αγρότες, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, Περιβαντολλόγους, Γεωπόνους, Μηχανικούς, φοιτητές κλπ. 

Η συμμετοχή σας παρέχεται δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή σας στο σύνδεσμο: 

https://forms.gle/VVEZLWuwn2fRgpk8A

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Γλώσσα Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Ελληνικά

main-icon

Χρήστος Ακράτος

Καθηγητής

main-icon

Δρ Διονύσης Λατινόπουλος

woman-icon

Ιφιγένεια Κάγκαλου

Καθηγήτρια

main-icon

Νένα Ιωαννίδου

MSc Υπ. Διδ. 

main-icon

Μαρία Καρασάνη

MSc Υπ. Διδ. 

woman-icon

Κατερίνα Μπακαλάκου

ΜEng  Υπ. Διδ. 

Πληροφορίες Event
Ημερομηνία έναρξης
27/05/2024
Ημερομηνία λήξης
27/05/2024
Τοποθεσία
Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης «Οικία Μάνου Χατζιδάκι»
Αίθουσα
Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης «Οικία Μάνου Χατζιδάκι»
Διεύθυνση
Βενιζέλου 17, Ξάνθη
Τηλέφωνο
+30 2514 079448
E-mail
info@digiagrifood.gr
Εγγραφή
Προσθήκη στο ημερολόγιο
Διοργανωτές