Ασύγχρονη εκπαίδευση αγροτών σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές (TRL 9)

Ασύγχρονη εκπαίδευση αγροτών σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές (TRL 9)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δοκιμάστε μια ευέλικτη και εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης με την Ασύγχρονη Εκπαίδευση – μια λύση αιχμής για αγρότες που θέλουν να παραμείνουν μπροστά στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις καινοτόμες πρακτικές. Οι πρακτικές καλλιέργειας και κτηνοτροφίας εξελίσσονται συνεχώς λόγω της τεχνολογικής προόδου αλλά και των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επομένως, η συνεχής προσαρμογή των γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών επιβάλλεται από επιταγές τόσο της αγοράς όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ωστόσο, ο επείγων χαρακτήρας των εργασιών που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομεά συχνά στερεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα/συνεδρίες. Η ασύγχρονη εκπαίδευση επιτρέπει στους παραγωγούς να αποφασίσουν για το χρόνο και περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της εκπαίδευσής στο προσωπικό πρόγραμμα εργασίας τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προσαρμόστε το πρόγραμμα της εκπαίδευσής στο προσωπικό πρόγραμμα εργασίας σας, διασφαλίζοντας ολιστική εκπαίδευση που πληροί τα πρότυπα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αγκαλιάζει τις σύγχρονες τεχνολογίες και προωθεί πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Ανυψώστε τις δεξιότητές σας και διαμορφώστε το μέλλον της επιχείρησης σας προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της εκπαίδευσής στο προσωπικό σας πρόγραμμα εργασίας.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το κύριο όφελος της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι η παροχή ολιστικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη χρήση τεχνολογίας αιχμής στην πρωτογενή παραγωγή προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της εκπαίδευσής στο προσωπικό πρόγραμμα εργασίας του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για:

  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και τη διαθεσιμότητα αγροδιατροφικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων που ευνοούν:
    • πιο πλεονεκτική θέση στην αγορά, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.
    • τη μείωση των δαπανών με αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και των πρώτων υλών.
    • την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.
    • την προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνικές και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Απελευθερωθείτε από τα παραδοσιακά προγράμματα, προσαρμόστε την εκπαίδευσή σας στις ανάγκες και απολαύστε ένα ιδιωτικό περιβάλλον μάθησης. Δίνουμε προτεραιότητα στη γνώση και εξειδίκευση, παρέχοντας ευελιξία στην εκπαίδευση.

Perrotis College
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη +30 2310 492700
info@afs.edu.gr
Χριστίνα Μουτισία, M.Sc.
Project Manager