Οικοσύστημα καινοτομίας & δικτύωση

“Innovation Broker Services – Διαμεσολάβηση καινοτομίας”

“Innovation Broker Services – Διαμεσολάβηση καινοτομίας”

“Innovation Broker Services – Διαμεσολάβηση καινοτομίας” ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι Υπηρεσίες Innovation Broker αναφέρονται σε μια εξειδικευμένη υπηρεσία διευκόλυνσης που ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ ΜΜΕ στον κλάδο της αγροδιατροφής και διάφορων παροχών καινοτομίας. Αυτές οι υπηρεσίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ ΜΜΕ και φορέων, όπως ερευνητικά [...]