Εκπαίδευση αγροτών σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές

Εκπαίδευση αγροτών σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αγκαλιάστε το μέλλον της γεωργίας συμμετέχοντας στο Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει τους αγρότες με τις πιο πρόσφατες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές. Οι πρακτικές καλλιέργειας και κτηνοτροφίας εξελίσσονται συνεχώς λόγω της τεχνολογικής προόδου καθώς και των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επομένως, η συνεχής προσαρμογή των γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών επιβάλλεται από επιταγές τόσο της αγοράς όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της γεωργικής παραγωγής, οι αγρότες χρειάζονται πολυδιάστατα προγράμματα κατάρτισης. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση σε θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές εφαρμογές με τη βιωματική μάθηση μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι θα αφομοιώσουν τις γνώσεις. Η δια ζώσης «μάθηση στην τάξη» σε συνδυασμό με τις διαδικτυακές συνεδρίες είναι η βέλτιστη μέθοδος για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η δια ζώσης «μάθηση στην τάξη» σε συνδυασμό με την εκμάθηση στο πεδίο άμεσα αποτελέσματα, καθώς παρέχει εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες. Οι διαδικτυακές συνεδρίες, από την άλλη πλευρά, επιτρέπουν την ενσωμάτωση βοηθητικών ψηφιακών εργαλείων εκπαίδευσης/μάθησης που διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης και μειώνουν τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην αγορά, καθώς αποκτούν γνώσεις με τις οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων, μειώνουν το κόστος και συμβάλλουν σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, προωθώντας ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό μέλλον στη γεωργία.

ΟΦΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα κύρια οφέλη της προσφερόμενης υπηρεσίας αφορούν: την παροχή ολιστικής εκπαίδευσης σε καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές και θέματα που αφορούν τη χρήση τεχνολογίας αιχμής στην πρωτογενή παραγωγή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για:

  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και τη διαθεσιμότητα αγροδιατροφικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών καλλιέργειας και σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων που ευνοούν:
    • πιο πλεονεκτική θέση στην αγορά, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.
    • τη μείωση των δαπανών με αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και των πρώτων υλών.
    • την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.
    • την προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνικές και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Γίνετε μέρος του ταξιδιού μας στην «καλλιέργεια» δεξιοτήτων και γνώσεων που θα επαναπροσδιορίσουν το τοπίο της σύγχρονης γεωργίας. Μαζί, ας διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η καινοτομία συναντά την ευθύνη.

Perrotis College
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη +30 2310 492700
info@afs.edu.gr
Χριστίνα Μουτισία, M.Sc.
Project Manager